googlee1ba404c69acd72d.html AMALAN AMPUH DAN DOA-DOA: FADILAH AYAT KURSI

FADILAH AYAT KURSI

Monday, May 6, 2013

SURAH AL-KURSI BANYAK MANFAATNYA


Surah al-kursi merupakan bagian dari Al-Qur’an merupakan ayat yang ampuh. Tentu saja banyak pula khasiat-khasiat yang terkandung didalamnya. Sejak dahulu ayat al-kursi menjadi wirid dan amalan setiap orang,terutama para ulama, wali dan orang-orang sholihin. Mereka ini setiap saat dan waktu selalu membaca ayat al-kursi sebagai amalan rutin yang tidak bisaditinggalkan,

  Oleh karena itu marilah kita senantiasa untuk mengamalkannya sebagai amalan rutin. Sebelum melangkah terlalu jauh mengamalkan khasiat-khasiat ayat al-kursi maka sebaiknya menghafalkan ayat al-kursi ini dan memahami bunyi ayat al-kursi. Diibaratkan orang mau berperang, maka ayat al-kursi adalah senjatanya. Berperang tanpa membawa senjata berarti menentang maut. Mau mengamalkan khasiat ayat kursi tanpa mampu membaca ayat al-kursi berarti sia-sia.Camkanlah !
KEDUDUKAN DAN KEUTAMAAN AYAT AL-KURSI

Sudah sama kita ketahui,bahwa Al-Qur’an adalah mu’jizat yang paling ampuh, yang diturunkan oleh Alloh SWT pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.Ayat al-kursi sebagai bagian dari Al-qur’an ternyata memang mempunyai khasiat yang ampuh pula dan juga merupakan ayat yang mengandung al-hikmah.
Didalamnya (ayat Al-Kursi) mengandung khasiat yang bermacam-macam yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan atau pegangan hidup. Karena saking hebatnya, maka ketika ayat itu diturunkan oleh Allah, turunlah bersama 70.000 malaikat yang mulia-mulia untuk memuliakan dan mengagungkannya ( ayat Al-Kursi ). Sesungguhnya agung ayat Al-Kursi itu sehingga Alloh SWT begitu memuliakannya.Adapun kedudukan ayat Al-Kursi sebagaimana diterangkan beberapa hadist dibawah ini,
Ibnu Mas’ud r.a. berkata yang artinya : ” Ayat Al-Kursi adalah penghulunya ayat-ayat Al-Qur’an.”

Sebesar-besar ayat dalam Al-Qur’an adalah ayat Al-kursi,dan seadil-adilnya ayat dalam Al-Qur’an adalah : INNALLAHA YA’MURU BIL ‘ADLI WAL IHSAN.Dan ayat yang sangat menakutkan adalah : FAMAN YAKMAL MITSQAALA DZARRATIN SYARRAN YARAHU.Dan yang sangat menimbulkan harapan yaitu ayat : QUL YAA IBAADIYAL LADZIINA ASRAFU ALAA ANFUSIHIIM LAA TAQNATHUU MIN RAHMATILLAHI. (H.R Ibn.Mardawih,Asy-Syairazi)
Demikian kedudukan ayat Al-Kursi yang begitu tinggi sehingga ALLAH SWT begitu mengagungkannya.
Adapun keutamaan ayat Al-Kursi bagi orang yang mau mengamalkannya adalah sebagai berikut :
 1. Orang yang membaca ayat Al-Kursi dan menghadiahkannya kepada ahli kubur maka Alloh akan memasukkan 40 nur kedalam kubur itu.
 2. Orang yang membaca ayat Al-Kursi sehabis sholat lima waktu maka ia akan dimasukkan kedalam surga.Hal ini sesuai dengan hadist Nabi sebagai berikut :
  Barang siapa membaca ayat Al-Kursi sehabis sholat maktubah,maka ia tidak terhalang untuk masuk kedalam surga kecuali oleh kematiannya.”
 3. Orang yang membaca ayat Al-Kursi akan mendapatkan pahala sebanyak pahala 40 Nabi.
 4. Orang yang membaca ayat Al-Kursi akan mendapatkan keistimewaan dibebaskan oleh Alloh dari segala macam kesusahan.Sebagaimana hadist nabi :
  Barangsiapa membaca ayat Al-Kursi dan akhir surat Al-Baqarah di saat-saat kesusahan,maka Alloh ta’ala akan menolongnya.”
 5. Orang yang membaca ayat Al-Kursi setiap sholat fardhu dengan rutin,maka Alloh akan mencabut nyawanya dengan hati-hati.
 6. Orang yang membaca ayat Al-Kursi,maka akan ditulis kebaikan-kebaikannya dan dihapus dosa-dosanyamulai saat ini hingga hari esok. Nabi Muhammad SAW bersabda :
  ” Sesungguhnya seagung-agungnya ayat dalam Al-Qur’an adalah Ayat Kursi. Barangsiapa membacanya (Ayat Kursi) niscaya Alloh akan mengutus malaikat untuk menulis kebaikan-kebaikannya dan menghapus dari keburukan-keburukannya dari detik itu sampai esok hari.”
 7. Orang yang rutin membaca ayat Al-Kursi sehabis sholat lima waktu,maka akan memperolah pahala sebagaimana pahalannya orang-orang yang bertaqwa (muttaqin) dan amalan-amalannya orang yang jujur (siddiqiin).Nabi Muhammad SAW bersabda :
  ” Allah ta’ala menyampaikan wahyu nabi Musa : Barang siapa melanggengkan membaca ayat Al-Kursi sehabis sholat maktubah,maka aku berikan pahala kepadanya,pahala-pahala muttaqin dan amal-amalnya shadiqin.”
Demikanlah keutamaan yang dapat diperoleh bagi orang-orang yang mau dan mampu mengamalkannya ayat Al-Kursi.Dan marilah kita semua berdoa pada Alloh semoga kita diberi kekuatan untuk selalu membacanya dan sekaligus mengamalkannya.Amiin.
PENGAKUAN SYETAN ATAS KEUTAMAAN AYAT AL-KURSI

Setiap muslim pasti pernah membaca ayat Al-Kursi, yaitu sebuah ayat yang pendek, mudah dihafal, padat dang sangat hebat khasiat-khasiatnya (yang terkandung didalamnya) bila kita dapat mengamalkannya dengan rutin setiap hari.
Kehebatan dan keampuhan ayat Al-Kursi ini tidak hanya diakui oleh manusia saja tetapi syetan pun akan berpartisipasi memberi ijazah dengan menggunakan ayat Al-Kursi. Rupanya syetan tahu betul atas kehebatan ayat Al-Kursi ini,sehingga ia mengajarkan kehebatannya itu kepada sahabat Nabi. Mengenai hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang di riwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut :
Dari Abi Hurairah ra.dia berkata : Rasulullah SAW,menyerahkan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadhan,maka seseorang datang kepadaku seraya dia mencakup sebagaian bahan makan (kurma yang sedang dijaga).Lalu saya tangkap dia maka saya katakana : ” Sungguh saya akan melaporkanmu ke hadapan Rosululloh.Dia lalu mengisahkan sebuah cerita.(Dia berkata :” Aku sangat membutuhkannya,karena aku banyak keluarga.”Maka orang itu saya lepaskaan dan kemudian berkata lagi : ” Biarkan aku,aku akan mengajarkanmu kalimat-kalimat yang Alloh Ta’ala akan member manfa’at kepadamu dengan kalimat itu”.Lalu akuberkata :”Apa itu ?.Dia berkata :” Jika engkau datang ke tempat tidurmu,maka bacalah ayat Al-Kursi.Tidak henti-hentinya bersamamu penjaga dari Alloh,dan syetan tidak akan mendekatimu sampai pagi”.Nabi Muhammad SAW bersabda :” Benarlah dia kepadamu (tentang ayat Al-kursi),hanya saja dia itu adalah pembohong.Dia adalah syetan”.


Berdasarkan hadist tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa ayat Al-Kursi memang sangatlah besar keutamaanya dang sangat besar khasiatnya,sehingga tidak hanya manusia saja yang mengajarkan dan mengamalkannya tetapi syetan pun yang dikategorikan makhluk pembangkang, penjerumus manusia ke jurang neraka,juga ikut mengajarkan kehebatannya kepada sahabat Nabi.
Hal ini menunjukkan keagungan dan kehebatan ayat Al-Kursi.Namun demikian kita harus tetap berkeyakinan bahwa : “Bagaimanpun hebat dan ampuhnya,jika sesuatu itu datangnya dari syetan maka hal itu pasti akan membawa kehancuran dan kemudhorotan.Dan apabila sesuatu itu datangnya dari Alloh pasti akan membawa manfaat yang luar biasa.Oleh sebab itu dalam dunia magis,kita mengenal istilah Ilmu Hitam (Black Magic) dan ilmu putih (White Magic).Ilmu hitam selalu condong kepada kemungkaran,sedangkan ilmu putih selalu condong kepada kebenaran.Kedua ilmu ini selama bertentangan,namun pada akhirnya kebenaranlah yang pasti menang diatas segalanya.Camkanlah !

0 comments

Followers

sugono109@gmail.com